فراخوان پروژه هاي برون سپاري
1-  علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در جدول ذيل، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۳۷) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۲۴) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۲۵) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت 12 روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

2- دستورالعمل توسعه نرم افزارهاي پروژه هاي داخلي و برون سپاري شده جهت اطلاع قابل مشاهده مي باشد. (اجراي اين دستورالعمل براي پروژه هاي نرم افزاري اجباري است.)

ليست پروژه‌هاي برونسپاري 
 

رديفعنوان پروژهكد پروژهتاريخ شروع فراخوانتاريخ خاتمه فراخوانتاريخ خاتمه نهايي(آخرين تمديد)توضيحات
1 از شركتهاي توانمند جهت انتقال دانش فني به منظور " تجاري سازي سيستم صنعتي مالتي پلكسر stm-16 نوري" دعوت به عمل مي آيد. 93-ct-p1 93/01/17 93/01/31 - پيشنهاددهندگان مي توانند از فرم سوابق علمي - اجرائي استفاده و آنها را به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) ارسال نمايند. درضمن پيشنهاددهندگان درصورت ايجاد سوال ميتوانند با سركار خانم مهندس ستاري بشماره 84977627 تماس بگيرند.
2 فراخوان اخذ مشاوره 92-CT-P3 92/12/25 93/01/31 - مدارك ارسالي با اشاره به كد مورد نظر به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركزتحقيقات مخابرات ايران) ارسال شود.
3 فراخوان اخذ مشاور 92-CT-P2 92/12/25 93/01/31 - مدارك ارسالي با كد مورد نظر را به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات(مركزتحقيقات مخابرات ايران) تحويل داده تا شماره و تاريخ روز شود.
4 انتقال دانش فني مركز عمليات امنيت بومي 92-SE-P1-0 92/12/13 92/12/25 93/02/01 تمديد مهلت ارسال مدارك تا تاريخ 1 ارديبهشت 1393. نشاني : تهران- انتهاي خيابان كارگرشمالي- مركز تحقيقات مخابرات ايران- دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات وفناوري اطلاعات(مركزتحقيقات مخابرات ايران).