فراخوان پروژه هاي برون سپاري
1-  علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در جدول ذيل، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۳۷) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۲۴) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۲۵) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت 12 روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

2- دستورالعمل توسعه نرم افزارهاي پروژه هاي داخلي و برون سپاري شده جهت اطلاع قابل مشاهده مي باشد. (اجراي اين دستورالعمل براي پروژه هاي نرم افزاري اجباري است.)

ليست پروژه‌هاي برونسپاري 
 

رديفعنوان پروژهكد پروژهتاريخ شروع فراخوانتاريخ خاتمه فراخوانتاريخ خاتمه نهايي(آخرين تمديد)توضيحات
1 اخذ مشاوربراي پروژه تدوين مستندات و ملزومات لازم جهت صدور پروانه اپراتورهاي شبكه¬هاي توزيع محتوا (CDN) 93-IT-P2 93/10/17 93/11/01 93/11/14  
2 اخذ مشاور برای پروژه تعیین نحوه فعالیت سرویس دهندگان OTT و پیشنهاد راه کارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات OTT 93-IT-P3 93/11/04 93/11/15 -