فراخوان پروژه هاي برون سپاري
1-  علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در جدول ذيل، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۳۷) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۲۴) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۲۵) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت 12 روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

2- دستورالعمل توسعه نرم افزارهاي پروژه هاي داخلي و برون سپاري شده جهت اطلاع قابل مشاهده مي باشد. (اجراي اين دستورالعمل براي پروژه هاي نرم افزاري اجباري است.)

ليست پروژه‌هاي برونسپاري 
 

رديفعنوان پروژهكد پروژهتاريخ شروع فراخوانتاريخ خاتمه فراخوانتاريخ خاتمه نهايي(آخرين تمديد)توضيحات
1 مشارکت در تولید و ارائه محصولات و خدمات طرح جویشگر 93-IT-P4 93/12/23 94/01/18 - فراخوان بصورت یک مرحله ای انجام میگردد و پیشنهاد دهندگان می بایست فقط فرم ارائه سوابق عملی- اجرائی (437) ارسال نمایند.
2 طراحی و پیاده سازی LTE EPC Emulator 93-CT-P6 93/12/25 94/02/15 - فراخوان بصورت یک مرحله ای انجام میگردد و پیشنهاد دهندگان می بایست 3 فرم ضمیمه در سایت مرکز را تکمیل و قابل ذکر است که فرم پیشنهاد قیمت را بصورت مهر و موم شده ارسال نمایند.